Spravedlivý a svévolník

Který z veršů dnešního textu nejvíce promlouvá do mého života?

Porovnání spravedlivého člověka se svévolníkem je dalším častým námětem knihy Přísloví. Máme být spravedliví, jako sám Hospodin je spravedlivý. První, koho Bible výslovně označuje jako spravedlivého, je Noe (Gn 6,9). Spravedlnost je zde charakterizována tak, že Noe „chodil s Bohem“, tedy žil v souladu s Ním. Po vydání Mojžíšova Zákona byla spravedlnost definována dodržováním Božích přikázání.

Nový zákon dává spravedlnosti jiný základ. Je jím víra v Ježíše Krista (např. Ř 3,22). V každém případě se však spravedlnost prokazuje konkrétními skutky. Kniha Přísloví nás konfrontuje s temnými zákoutími vlastního srdce a ukazuje na to, jak by měly vypadat skutky spravedlivého v porovnání se skutky bezbožníků. Jedním z příkladů je třeba schopnost poctivého jednání (viz v. 1).  

Budeš usilovat o spravedlnost … abys zůstal naživu (Dt 16,20)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.