7Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.Je integrita důležitá?

Jsou má slova v souladu s mými činy?

Ředitel vyprávěl, jak si zavolal tatínka jednoho žáka, aby mu sdělil neradostnou zprávu. Váš syn má ve škole problémy. Krade svým spolužákům tužky, gumy a další školní pomůcky. Otec nebyl schopen slova, samozřejmě zcela šokován. A ve svém rozpoložení pak řediteli řekl: „Je mi to moc líto. Opravdu nevím, proč něco takového dělá. Vždyť vše, co potřebuje, dokonce více než co potřebuje, mu můžu přinést ze své kanceláře a dát mu to.“

Žijeme v kultuře, kde se osobní integrita nenosí. Prorok Micheáš věrně popisuje nejen tehdejší, ale i dnešní situaci: „Zbožný vymizel ze země, přímého mezi lidmi není. Oběma rukama páchají zlo…, úplatky vymáhají…, všechno zpřevracejí.“

Smutné pak je, že ani křesťané nejsou toho prostí. Jak často dáváme za pravdu slovům proroka Jeremjáše: „Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti. Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení.“

Jak to změnit? Co můžeme udělat? O tom píše prorok Micheáš: „Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí.“ Důvěra v Pána, v Jeho milost a spasení nám může pomoci k integritě našich slov a činů.

Pane, děkujeme za příklad tvého života, který se nesl v naprosté jednotě tvých slov i činů. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.