Jan Fojcik /úvahy 23-36 (21.12.-31.12.)

Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Narodil jsem se v roce 1978 v tradiční křesťanské rodině. Duchovní obrácení jsem prožil během evangelizačního setkání dorostu a mládeže v Návsí, ve věku 13 let. Tehdy, na zpáteční cestě domů, plně si vědom svého hříchu, jsem poklekl a prosil o Boží milost. Po tomto dotyku jsem se zavázal ke službě Pánu Bohu. Z Boží milosti jsem mohl sloužit jako vedoucí dorostu a mládeže ve sboru v Návsí, Hrádku, Písku. Srdeční záležitostí se stal vznik křesťanské florbalové „3D ligy“, evangelizace skrze sport. Během tohoto období mě Pán vedl k hlubšímu studiu Božího slova, nejprve jako posluchače, později jako studenta na teologickém institutu TCMI v Heiligenkreuz. Další studijní cesta vedla na Slovensko, kde jsem mohl dokončit studium teologie na katedře teologie a misie v Bánské Bystrici. Boží slovo mě fascinuje natolik, že i nadále v něm toužím odkrývat nové pravdy, poznávat nová tajemství.
Jsem také nesmírně vděčný za cenné zkušenosti, které jsem mohl načerpat coby člen týmu vedoucích dorostů a mládeží SCEAV. V posledním období jsem mohl být zapojen do vzniku PROMISE. V současné době působím ve sboru v Návsí. Od roku 2009 jako diákon, od roku 2016 jako sborový pastor.
Vyjma svého obrácení, za největší dar od Pána považují svou manželku Anet, se kterou nás Pán obdaroval 3 úžasnými dětmi – Matoušem, Štěpánem a Noemi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.