18Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.Kdo je Bůh jako ty?

Nejsem příliš pyšný na to, abych přijal Boží milost?

Prorok Micheáš nám v závěrečných verších přináší rozbor svého vlastního jména: Kdo je jako Hospodin? Prorok sám se stává obrazem a ukazuje na Boží věrnost již samotnou svou přítomností a neustále to lidu připomíná.

Bůh tak rád projevuje milosrdenství! Těší jej, když lidé činí pokání. Nabízí odpuštění každému, kdo se k němu navrací. Nesetrvává ve svém spravedlivém hněvu, nabízí odpuštění. Nejsem však příliš pyšný na to, abych přijal Boží milost?

Micheáš zvěstoval, co Bůh od člověka žádá (Micheáš 6,8): čestnost, spravedlnost a milosrdenství. Totéž vyžaduje od křesťanů i dnes. V nečestném světě očekává čestnost. Navzdory bezpráví, spravedlnost. Ve světě krutých válek milosrdenství. Naše životy mohou začít ovlivňovat naše rodiny, okolí, společnost pouze tehdy, když budeme žít tak, jak si to přeje náš Bůh.

Pane, děkujeme, že jsi z nás sňal naši nepravost. Prosíme o sílu k následování, k životu dle tvé vůle. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.