8Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.Co mám dělat?

Jsem na cestě sám nebo jdu se svým Pánem?

Mnohdy si klademe otázky typu: Pane, co máme dělat? Dal jsi mi život, dal jsi mi poznat svoji lásku, jak mám žít? Můžu mít rodinu? Nebo se mám jen modlit a postit? Mám jít na misii? Co mám dělat?

Bůh ústy proroka Micheáše odpovídá slovy, která mnoho křesťanů zná zpaměti: „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“

Ano, takto jednoduché to je. Je to to samé, co řekl i Ježíš: Miluj Hospodina, Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Augustin to pak ještě zkrátil: Miluj a dělej, si co chceš. 

Máme pokorně chodit se svým Bohem, a vnímat potřeby těch, kteří jsou kolem nás. Kéž se nám to podaří v dnešním dni, v celém našem životě.

Drahý Pane, ty jsi nám ukázal, co to znamená chodit se svým Otcem. Dej i nám srdce naplněné pravdou, milosrdenstvím a láskou k Tobě i k druhým. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.