4Každý bude bydlit pod svou vinnou révou, pod svým fíkovníkem, a nikdo ho nevyděsí. Tak promluvila ústa Hospodina zástupů.Hledání pokoje v neklidné době

Našel jsem ve svém životě pravý pokoj?

Rčení „bydlet bezpečně pod svým fíkem“ bylo pro Židy vyjádřením pokoje, požehnání a spásy. Zaměřme svou pozornost na dva obrazy, které prorok Micheáš slučuje: hory a pokoj. Mnozí si vybírají hory pro hledání pověstného klidu a pokoje. Je to dobrá volba? Každý ví, že jet v sezóně do "Mekky" polských hor Zakopaného nebo do Špindlerova mlýna u nás, bude pro náš klid rozsudkem smrti.

Na mnoha horách, jak si můžeme povšimnout je vztyčen kříž. Každý turista chce samozřejmě stanout na Giewontu, na Kriváni, na Javorovým u kříže. A já se ptám: „Najdeme tam Boží pokoj? Kde najdeme skutečný klid a spočinutí?“

Drazí, není to o místě, je to o osobě. Je to o setkání. Někdy očekáváme, že čím výše budeme, tím silnější bude naše setkání s Všemohoucím. Jsme překvapeni, že Boží milosrdenství a milost se nachází, když jsme dole, když odložíme své schopnosti, svou sílu, svou soběstačnost. Když se spolehneme na Krista, když pohlédneme na kříž. A to může být jak na Giewontu, Kriváni, Javorovým nebo u lůžka nemocného dítěte, během návštěvy někoho staršího, u čtení Božího slova. Pokoj přichází ve smíření s Bohem, skrze Ježíše Krista!

Drahý Pane, děkujeme za tvou oběť, která přináší do našich životů skutečný pokoj. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.