8Vy však si nedávejte říkat `Mistře´: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.Cesta pokory

Co znamená být mistrem?

Je toho hodně, co Ježíš vyčítá zákoníkům a farizeům. Tím největším proviněním je duchovní pýcha. Propadli dojmu, že jsou něco víc než ostatní věřící, a proto mají nárok na zvláštní postavení a mimořádné oslovování: mistře, otče, učiteli. To je nebezpečí, kterému snadno propadnou i křesťané. Získají pocit, že už se na duchovním žebříčku vyšplhali dostatečně vysoko, a proto mohou povýšeně shlížet na ty ostatní nedokonalé. Přitom i oni zůstávají nedokonalými, protože před Bohem se nikdo nemůže chlubit. Velkým nešvarem, který Ježíš kritizuje, je také okázalá a povrchní zbožnost, která se projevuje rozmáchlými gesty a slovy, ale nikoli tím, čím by se měla projevovat – totiž skutky milosrdenství. Ježíš nás učí a svým vlastním životem ztělesňuje jinou cestu: cestu pokory, směřující také k těm, kdo třeba ve svých životech těžce selhali, ale v Božích očích přesto nejsou odepsaní. Ježíš je ten jediný Mistr, přestože jednal jako služebník a bratr nás všech.

Pane, buď naším učitelem na různých křižovatkách našich životů.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.