Ondřej Kolář /úvahy 23-35 (11.12.-20.12.)

Českobratrská církev evangelická

Narodil jsem se 17. dubna 1978 v Prostějově a byl pokřtěn katolickým knězem. Ke křesťanské víře jsem sice nebyl soustavně vychováván, avšak rodiče mě seznámili s Biblí a základními principy křesťanství. Svou cestu k víře jsem si ovšem do značné míry hledal sám. Velikou pomocí pro mě byl místní sbor Českobratrské církve evangelické, kde jsem v době svého dospívání zakotvil a našel duchovní zázemí. Klíčovou úlohu při tom sehrál tehdejší prostějovský farář Petr Pivoňka. Ke konci svých gymnaziálních let jsem stále více zvažoval studium teologie, aniž jsem ovšem cítil povolání k duchovenské službě. Teprve po několika letech magisterského a později doktorského studia na teologických fakultách v Praze, v Rakousku a v Německu jsem se rozhodl působit v církvi jako farář. Po ročním vikariátu v Benešově bylo mým prvním působištěm Brno a poté v roce 2011 jsem nastoupil na sbor v Praze-Kobylisích, kde sloužím doposud. Nikdy mě neopustil hlubší zájem o systematickou teologii, na kterou jsem se během svého studia zaměřil. Poté, co jsem v roce 2016 začal pracovat jako odborný asistent na Evangelické teologické fakultě, mohu kombinovat vědeckou a pastorační činnost.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.