Boží proroci

Dokážeme rozpoznat Boží volání?

Proroci to v Izraeli neměli jednoduché. Byli pro Boží lid takovým nastaveným zrcadlem. Pravdivě a někdy velice tvrdě pojmenovávali, v čem Izraelci sešli z Božích cest a svéhlavě se vydali na cestu záhuby. Asi nikomu z nás není příjemná kritika, pravda někdy bolí. Ale ta prorocká pravda neměla jen deptat, ale někdy také varovat: ještě je čas se obrátit, Hospodinova trpělivost je veliká. Ještě je možné se vrátit zpátky k Bohu. Navzdory tomu se Izraelci velice často postavili Božímu slovu zády a proroky, kteří byli tlumočníky tohoto slova, pronásledovali. Ježíš Kristus byl posledním a největším z řady proroků. Ba dokonce byl ještě víc: byl samotným ztělesněním Božího slova. A jeho zvěst nebyla hrozivá, ale radostná: Boží království je otevřeno všem! Přesto se našli mnozí, kdo toto evangelium odmítli. Tím ale dobrovolně pohrdli světlem světa a odpojili se od zdroje života.                                                                                                   

Pane, dej nám vnímavost a poslušnost, když slyšíme tvé slovo.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.