Proměna zevnitř

Co je v našem životě nejdůležitější?

V duchovním životě je důležité rozlišování. Farizeové v Ježíšově době tuto schopnost pozbyli. Celý život s každou konkrétní situací obepnuli celým systémem příkazů a zákazů, až do nejmenších detailů. A v tom moři zákonů se jim nějak ztratilo to podstatné: právo, milosrdenství a věrnost. To jsou principy, na kterých stojí a padá každé lidské společenství. Brát je vážně, opírat se o ně v každodenním rozhodování, nechat je plně vstoupit do svého života – to je jistě mnohem náročnější než dodržovat třeba předpisy o čistotě. Nestačí totiž jen něco dělat a něčeho se vyvarovat, ale je třeba změnit svoje smýšlení, očistit své srdce, skutečně se obrátit. Proměna začíná nikoli na povrchu, ale uvnitř. Právě k té nás Ježíš volá. Tváří v tvář takovému nároku si uvědomujeme, že to sami nedokážeme. Nejsme ale ponecháni napospas svým omezeným schopnostem. Ježíš nám dává svého Ducha, který vstupuje až do našeho nitra a tvoří všechno nové.

Pane, stvoř nám nová srdce, plná lásky k tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.