Víc než syn Davidův

Co očekáváme od Spasitele?

Když vedl Ježíš s farizeji nějaký věroučný spor, obvykle to začalo otázkou ze strany farizeů, pomocí níž ho chtěli zkoušet a přivést do úzkých. Tentokrát Ježíš tak trochu zkouší farizeje. Čí je Mesiáš syn? Odpověď se zdá být jasná: přece syn Davidův. Tak tomu věřily generace Izraelců. Nastoupí nový král, který konečně osvobodí zaslíbenou zemi od okupantů, obnoví politickou samostatnost Božího lidu a poté nastolí vládu spravedlnosti a pokoje. Je to velkolepá vize, ale Ježíš přináší ještě mnohem víc. A nepřímo farizeům vzkazuje: od Mesiáše očekávejte ještě víc než jen nápravu politiky. Boží syn přináší skutečnou spásu, tedy obnovu vztahu mezi Bohem a člověkem, odstranění všeho zla a překonání samotné smrti. A to vše platí nejen pro vyvolený lid, ale pro všechny lidi na světě. Něco, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co si neumíme představit, ale v Ježíši se to stává skutečností.

Pane, dej nám pravou naději, když doufáme jen ve své omezené možnosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.