Láska k Bohu a bližnímu

Jak můžeme milovat své nepřátele?

Láska není jen cit, musí přerůst a dozrát v něco vyššího a trvalejšího. O tom by mohli vyprávět třeba dlouholetí manželé. Je to závazek, práce na vztahu, která s sebou nese i mnohé sebezapření. Láska je také přikázání. Všimněme si ale rozdílu. Boha máme milovat z celého srdce, z celé síly, z celé mysli. Jiné je to s láskou k bližnímu. Bližního stačí milovat tak, jak milujeme sebe – ne míň, ale taky ne víc. Nemáme se druhým bezvýhradně odevzdat. Nemáme zbožňovat svého bližního, dokonce ani svého životního partnera. Bližní není Bůh. Když nám Ježíš přikazuje milovat dokonce své nepřátele, neznamená to, že k nim máme hořet láskou. Nejde uměle vykřesávat city, když je jednoduše nemáme. To by bylo nelidské. Stačí jen uznat, že každý člověk, i můj nepřítel, je Boží tvor. A připustit, že nejen já, ale každý člověk má tu výsadu být Bohem milován – a podle toho k němu mám přistupovat.

Pane, pomáhej hledět na naše bližní tvýma očima.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.