28Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."Dát si sloužit od druhých x sloužit druhým

Co je mým cílem v životě?

Ambiciózní jedinec je člověk, jenž si klade vysoké a náročné cíle díky svým sklonům k sebeprosazování, houževnatosti a neústupnosti… Máme před sebou „Syny hromu“, Jakuba a Jana a jejich maminku, která chce pro své syny to nejlepší. Ty maminky! Vždycky to myslí s námi dobře. Rády nás někam protlačují, posunují a někdy to může být i příjemné. Moje maminka pracovala jako doktorka ve velké nemocnici. Když jsme byli se sestrou děti a potřebovali jsme na vyšetření, brala nás ke svým kolegům a vůbec nehleděla na to, že bychom v čekárně měli čekat frontu a jít, až na nás přijde řada. Prostě všechny předběhla nedbaje na mrzuté pohledy, které ostatní vysílali, a protlačila nás dopředu.

Možná ani v našem dnešním příběhu se maminka Zebedeová neptala, co chtějí její kluci. Možná to věděla. Maminky dost často vědí a poznají, po čem touží jejich děti! A mrzutosti řeší Pán Ježíš. Zdá se, že sice nemá oprávnění udělovat veledůležitá místa, ale je zodpovědný za správné vedení svých učedníků. Kdo chce být na čelním místě (to bylo slovo pro všechny učedníky), ať slouží druhým. A třeba ve své všemohoucnosti to Bůh udělá tak, že každý, kdo v nebi bude chtít být blizoučko Pánu Ježíši, na dosah ruky, že bude moct. Já tedy určitě ano.

Pane drahý, chci ti být tak blízko, že uslyším tlukot Tvého srdce. Poznám, pro co bije. A jestli mi k tomu má pomoci neústupnost, dej abych bez úlevy službou druhým ti byl blíž a blíž. Vyvaruj mne manipulovat nebo tlačit druhé, ale uč mne být takovým služebníkem, jako jsi byl ty.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.