Číst versus znát versus umět aplikovat

Jak máme správně čelit útokům na naši víru?

Zástupy si přicházejí pro uzdravení. Farizeové si přicházejí pro uspokojení, jak Ježíše dostali. Prvním se dostává. Druhým nikoli. Na útok odpovídá Ježíš protiútokem. Farizeové se ptají na mezidobí, On obrací jejich zrak na počátek. To je důležitější pro určování toho, co je správné, více než bazírovat na slovíčkách. Dokonce si dovolí použít formulku: Copak jste nečetli…? (B21)

Farizeům, těm učencům znalým Bible, si dovolí říci – nečetli jste? Těm, kteří vyučovali Bibli, těm, kteří znali Bibli, uměli ji citovat. Ale zdá se, že ji neuměli aplikovat. Vyhmátnout to podstatné. Brali, co se jim hodilo do krámu. Možná jsme na tom někdy podobně. Používáme, citujeme, známe jen to, co se nám hodí. Ale abychom rozlišili to správné, je někdy potřeba sáhnout hlouběji, možná až k samému počátku.

Drahý Pane Ježíši, chceme nejenom číst Boží slovo a znát ho, chceme mu i rozumět, umět jím posuzovat to, co přichází, tak aby Tobě z toho vzešla sláva a čest.  

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.