Opouštěj to, co ti brání, abys měl věčný život

Co mám opustit já?

Pro věčný život je důležitý vztah s Bohem. Vztah s Bohem lze budovat dodržováním přikázání, když se bude člověk řídit Božím slovem. I tak ale může mít v životě pochybnosti, zda bude mít věčný život. Pak nastupuje oddělení se od toho, co mi brání. Muž, který přišel k Ježíši se svými pochybami „měl mnoho majetku“. Učedníci, chudí rybáři, sice neměli mnoho majetku, ale měli domy, rodiny, pole.

Každý něco máme. Každému z nás může bránit něco jiného. Možná to „něco“ zaujímá v našem životě důležitější místo, než by mělo. Kromě majetku a hmotných věcí to může být např. vzdělání. Nebo schopnosti - jsem tak dobrý v tom a tom. Pak se stane, že to začne zastiňovat Boha. A objeví se pochybnosti – jak je to s mým věčným životem? Dělám dostatek? A Pán odpovídá: „Chceš-li být dokonalý, opusť…“

Pane Bože, buď vždy na prvním místě v mém životě. Chci nejen zachovávat tvé slovo, ale když přijdou pochybnosti, tak i zkoumat čím jsou způsobené a opouštět to, co mi brání jít za tebou naplno.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.