Příkazy lidské a příkazy božské

Co Bůh po nás opravdu chce?

Jsou příkazy, které mají skutečnou autoritu Boží a příkazy, o kterých tvrdí jen lidé, že jsou od Boha. Boží jméno bývá zneužíváno jako autorita, proti které nelze diskutovat. Bavíme se například o povinném celibátu kněží nebo o takzvané neomylnosti papežské. Je mnoho situací, kdy utloukáme ostatní ve jménu Božím. Často i pomocí onoho „papírového papeže“, kterým je Bible – „Slovo Boží“.

Bože, ať nejsme pouhými obhajovateli nějaké tradice, ale nadšenými hledači tvé vůle toho, co ty opravdu v dnešní době chceš.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.