31takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebili Boha izraelského.Velebení Boha

Děkujeme dost?

Nepřehlížení zázraků je součástí vděčného života. V evangelijním příběhu je řeč o Kristově uzdravení němých, nepohyblivých, slepých. Ne každý z nás má nějakou zkušenost s tím, čemu se říká nadpřirozený zázrak. Někteří pochybují o možnosti nadpřirozených zázraků. Ale tak či onak přicházejí v životě nečekané obraty, krásná překvapení a vyústění do nové situace tam, kde se situace zdála naprosto bezvýchodná. Nepřehlédněme je, nezapomínejme na ně, poděkujme za ně – hned i ve vzpomínkách.

Pane, Bože Stvořiteli, tento svět je zázrak, otevírej nám každé ráno oči, ať ho vidíme.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.