28Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva.Veliká víra

Jaký je rozdíl mezi sebedůvěrou a vírou?

Současná péče o duši dává velký důraz na sebedůvěru, na schopnost se prosadit. Křesťanskou víru často vidí jako brzdu, která nás vede k přílišné skromnosti a k upozaďování sebe sama. A přeci sebedůvěra křesťanů je veliká, když mohou bez ostychu svůj osud vkládat do rukou stvořitele vesmíru či s ním dokonce přátelsky rozebírat své starosti a radosti.

Pane, co je člověk, že uprostřed neskutečně velikého vesmíru nachází tvůj zájem?

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.