19Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.Zlé myšlenky ze srdce

Odkud přichází zlé myšlenky?

Často posuzujeme různé knihy či celé ideologie, zda v nich nejsou zlé myšlenky. Ne, že by nebylo zlých myšlenek všude dost. Kristus nás ovšem raději zaměřuje do našeho nitra. To je místo, kde se zlé myšlenky rodí, a o toto místo musíme tedy dobře pečovat, aby naše myšlení nebylo pokřivené – protože z křivých myšlenek vzniká zdeformovaný svět. Naše chybné myšlenky možná pocházejí z omylů v naší hlavě, ale naše zlé myšlenky z nemocných srdcí. 

Bože, vnášej zdraví do našich srdcí, proměňuj naše myšlení, aby naše činy přinášely požehnání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.