30Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!"Víra a záchrana

Zachraňuje nás víra nebo Kristus?

Křesťanství stojí na myšlence nutnosti zachránit se uprostřed tohoto světa ze zla, z hříchu, z utrpení, z pomíjivosti, ze smrti. Jak důležité je abychom správně věřili? Můžeme být dokonalí? Zachrání nás Ježíšova ruka, i když nebudeme dokonalí ani v činech ani ve víře? Dnešní text je nápovědou k tomu, že ano. Je dobré se snažit o dokonalost, ale je třeba se vzdát důvěře v jeho lásku, která je větší než naše nedokonalost.

Pane, z vděčnosti chceme být dokonalí, ale necháme se nést a posilovat důvěrou ve tvou zachraňující lásku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.