2a řekl svým sluhům: "To je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých; proto v něm působí mocné síly."Mocné síly

Kristova mocná síla nás má znepokojovat nebo být posilou?

Ježíš šokoval své okolí, některé nadchnul, jiní se ho pro změnu báli. V kom vzbuzoval strach a v kom potěšení a radost? Zdá se, že strach přepadal mocné na úrovni politické správy a náboženského systému. Něco zde bylo ohroženo. Vlastně to cítili správně. Moc Kristova byla moc Boží. Té se bojí mocní tohoto světa. Sami se jí snaží zneužívat ve svůj prospěch a zároveň z ní mají nahnáno. Někde vzadu v hlavě vědí, že mají nad sebou vyšší autoritu, že jejich autorita je jen dočasná a nemohou si se svou mocí být nikdy zcela jisti.

Bože, ať tvá moc nás posiluje, ať se nespoléháme na moc mocných tohoto světa a v dobách našeho úspěchu nezapomínáme na tebe zaslepeni vlastní úžasností.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.