Lítost nad zástupy

Jak nás má Kristova lítost inspirovat?

Kristus litoval zástupy. Z různých důvodů mu jich bylo líto. Lítost je jakýmsi vstupem k lásce. Někdy mluvíme o soucitu. Lítost je druh emoce, kterou všichni známe, když třeba vidíme vypadlé ptáče z hnízda. Je dobré se do této emoce dostat i tam, kde bychom byli ve zlobě. Jistě se mohu zlobit na člověka, který se provinil, ale také mi ho může být prostě líto. Posunuji se tím dál a mám lepší šanci mu i pomoci.

Bože, měj s námi soucit a prosíme, ať i my nacházíme soucit tam, kde ostatní pouhou zlobu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.