Odkud?

Odkud přichází Kristova moudrost?

Ježíš byl vychován v obyčejné rodině, ale vynikal svým duchem takovým způsobem, že to muselo být záhadou jeho okolí. Je možné spekulovat o tom, kde Ježíš studoval v době, o které evangelia mlčí. Nicméně evangelia mají potřebu vyjádřit spíše božský původ Krista nebo dokonce Kristovu božskost. Není to naučená moudrost, zde promlouvá sám Bůh. To co je řečeno, není jen chytře řečeno, je to Boží apel k nám lidem, Bohem zjevená pravda. 

Pane, ať se otevíráme tvé moudrosti, ať nás proměňuje!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.