O pšenici a koukolu

Jak poznám, co je pravé a co je falešné?

Další z podobenství je velice názorné. Podíváme-li se na pole, vidíme, jak roste společně s užitnou plodinou také plevel. Stejně tak i náš život na zemi je propleten dobrým a zlým, naše zkušenosti a zážitky jsou dvojí. Ježíš v tomto podobenství nemluví primárně o dobrých a zlých lidech, ale míří hlouběji k duchovní podstatě, povaze dobra a zla. Dobro i zlo je energizované z duchovního zdroje. A na nás tedy je, abychom se učili rozeznávat, odkud ten či onen impuls přichází a pod jakým druhem inspirace lidé mluví.

Někdy pro nás není snadné tyto impulsy rozeznat, stejně jako na poli v počátečních fázích není poznat, zda vyrostla pšenice či koukol. Vypadají stejně. Až když se na pšenici ukáže klas, je vidět, která rostlina je pravá a která falešná. Podobně bychom se i my neměli unáhlovat v hodnocení lidí a událostí. Modleme se, zkoumejme věci kolem sebe delší čas a buďme trpěliví s lidmi okolo nás i se sebou samými.

Pane, děkuji ti za příležitost nahlédnout za oponu událostí, dej mně prosím moudrost vidět lidi a události kolem nás svýma očima.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.