7Kdybyste věděli, co znamená, `milosrdenství chci, a ne oběť´, neodsuzovali byste nevinné.Milosrdenství je větší než zákon

Jak rozsuzovat, ale neodsuzovat?

Historie křesťanství je protkaná náboženskými válkami. Ať to byly útočné, či obranné, jedno měly společné – postrádaly milosrdenství. Farizeové obhajovali zákon, ale milosrdenství jim bylo cizí.

I dnes vznikají v křesťanských církvích problémy, které se řeší bez lásky a milosrdenství. Je jednodušší někoho odsoudit než najít způsob, jak mu pomoci.

To však neznamená, že nemáme rozsuzovat, že máme zavírat oči nad zlem, že máme slepě následovat slepé vůdce a trpět falešné proroky, ale musíme dávat pozor, abychom z vaničky nevylili s vodou i dítě.

Hřích musíme odsoudit, ale hříšníka máme milovat. Tak to dělá Pán Ježíš, který je nanejvýš milosrdný.

Když přijde pacient k lékaři s úrazem, který si sám způsobil, lékař ho nevyžene, ale jeho rány ošetří a nasadí patřičnou léčbu. To je i naše poslání.

Pane, nedopusť, abych šířil křesťanství bez lásky a milosrdenství.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.