Jméno Ježíš nad vše dražší

Co máme dělat, aby nám jméno Ježíš nezevšednělo?

Ani v kostelích a modlitebnách nezaznívá jméno Ježíš tak často, jako v lidovém žargonu „Ježíš, Mária.“ Jeden farář měl ve zvyku, když někdo takto reagoval na jeho slova, že řekl: „Promiňte, já nejsem ani Ježíš, ani Marie,“ a pak řekl svoje jméno. Jiný zase složil ruce a když dotyčný reagoval údivem, on odpověděl: „No já jsem myslel, že se budete modlit.“

Braní Božího jména nadarmo se tak stalo jakýmsi folklorem a málokdo se nad tím pozastavuje.

Otázkou však je, jestli i nám, věřícím křesťanům, jméno Ježíš poněkud nezevšednělo. Často jej vyslovujeme v písních nebo při modlitbě, ale nakolik rezonuje v našich životech, v našich srdcích? Je nám opravdu drahé nade vše? Věříme, že v jeho jménu je naděje národů, a především naděje naše?

„Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘." (Ř 10,12-13)

Pane Ježíši, toužím po tom, abych nejenom vzýval Tvé jméno, ale abych s Tebou každý den žil a ve Tvém jménu konal Tvou vůli.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.