25V ten čas řekl Ježíš: "Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.Cesta k poznání je pokora

Jak se vyvarovat duchovní pýchy?

Ze všech druhů pýchy je nejnebezpečnější duchovní pýcha, protože ta se dovede tvářit jako pokora. Dokáže právě věřícího člověka zatemnit natolik, že je pyšný na svoji pokoru.

Pokora je vlastnost skromného člověka, který si je vědom vlastní nedokonalosti. To však neznamená ztrátu vlastní identity, ale vede nás k větší závislosti na Bohu. V listě Jakuba čteme, že „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“ (Jk 4,6) Jedno lidové přísloví říká, že „pýcha ďáblem dýchá.“

Byla to právě pýcha, kterou se Lucifer připravil o nebe a stal se z něho ďábel, což znamená překrucovač. On všechno dobré mění na zlé.

V životě často řešíme různé problémy, někdy i dost závažné, a často jsme na konci svých sil. Boží Slovo nám dává úžasnou radu, která je spojená právě s pokorou: „Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.“ (1Pt 5,6-7)

Pane, chci jít za Tebou cestou pokory a děkuji Ti, že Ti na mně záleží.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.