6Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily.Vítězství nad strachem

Jak k tomu dojde, že překonám strach?

V nejstarších rukopisech Marek tímto oddílem končí. Verše 9–20 jsou nespíš pozdější dodatek, přesto do biblického kánonu patří. Jakou zvěst by náš text nesl, kdyby skutečně byl závěrem evangelia?

Máme zde prázdný hrob. Slyšíme zvěst o vzkříšeném, který přemohl smrt a zvítězil. Anděl dosvědčuje Ježíšova dřívější slova. Ženy, které se naším příběhem proplétají už od kříže, najednou stojí v centru dění. Jdou mrtvého zaopatřit a bojí se, jak se do zavřeného hrobu dostanou. Teď tam spolu s andělem stojí a zažívají trauma i extázi. Od hrobu budou utíkat s jiným strachem, než s jakým tam šly. Cestou ke hrobu mluvily. Teď mlčí. Ježíš tu není. Takže vyhrál. Mají mu uvěřit a stát se prvními kazatelkami jeho vzkříšení. Není divu, že se bojí. V tehdejší společnosti nebyla žena důvěryhodným svědkem. Musely překonat své trauma i tu strašlivou extázi a jít to říct dalším. Setkání se vzkříšeným mění život. Dává sílu zvládnout strach, do nějž jsem byl uvržen. Vždyť jsem se setkal s tím, jenž své sliby věrně plní.

Vzkříšený Pane, dosvědčuj mi tvé sliby, abych v traumatech a extázích svého života obstál!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.