Martin Kop /úvahy 24-09 (21.3.-31.3.)

Církev bratrská

Pocházím ze Zlína. V Krista jsem uvěřil v 16 letech. Jelikož byla v té době má rodina zatížena léčitelstvím a jógou, nějaké povědomí o duchovním světě jsem měl. Když jsem uposlechl volání Ježíše Krista a stal se jeho učedníkem, pochopil jsem, že je třeba se s dosavadním způsobem života a praktikami rozloučit. Pro můj duchovní život vždy bylo důležité společenství církve, zvlášť mě formovaly domácí skupinky a služba v mládeži, kde jsem Boží slovo nejen přijímal, ale také se o ně sdílel. Když jsem dokončil studia na VŠ, pracoval jsem jako konstruktér a dále sloužil v církvi hlavně vyučováním Bible. Pak došlo k výrazné změně: s manželkou jsme se přestěhovali a já jsem začal zvažovat, co dál. V té době jsem prožil povolání do kazatelské služby. Nastoupil jsem tedy nejprve do vikariátu. V září 2021 jsem byl ordinován kazatelem Církve bratrské. Nyní již pátým rokem žijeme v Třebíči, kde sloužím jako kazatel místního sboru. Kromě teologie mám rád dějiny, toulky přírodou, focení a geocaching.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.