Muž, který svůj boj vzdal

Dokážu se nepřidat k většině, která páchá zlo?

Kdosi kdysi řekl: potkají se tři a probírají čtvrtého. Otázka zní: přidám se k pomlouvačům, nebo ne? Stojíme před základní výzvou osobní etiky. Filozof Jan Sokol ji demonstroval na přikázání Mojžíšova zákona: „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo.“ (Ex 23,2) Pilát bojuje sám se sebou, s kněžími a se zástupem, který kněží navedli. Ví, že je Ježíš nevinný. Když ho pustí, pověst si tím nezlepší. Když ho odsoudí, projde mu to. Jenže když druhé podrážím, dřív či později se mi to vrátí. Však víte, tak dlouho se s džbánem chodí pro vodu…

Pilát to zkouší oklikou. Marek nezaznamenal, že by na Piláta velekněží tlačili přímo. Pilát prostě čelí davu. Dvakrát položí otázku a dvakrát dav řve: „Ukřižuj!“ Pilát to vzdal. Jak bych situaci zvládl já? Kdo je zralý a schopný takový nátlak ustát? Uvědomuji si však, že mám-li se naučit v takových situacích obstát, je třeba začít tím, že když se potkají tři a probírají čtvrtého, já se k nim nepřidám.

Pane, dej mi nejít cestou Pilátovou, ale připodobňovat se tobě, který hříšníka ochraňuješ.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.