K čemu mrtvé tělo?

Co mě vyprovokuje k tomu, abych se osmělil?

Jak se pozná hrdina? Siláci, kteří se považují za hrdiny, často dopadnou jako apoštol Petr, který kdysi Pána zapřel. Mocní mužové se obávají, že o svou moc přijdou. V klíčový moment tak snadno selžou, podobně jako Pilát. Hrdina často vůbec jako hrdina nevypadá. Přesto ačkoliv by nemusel, vystaví se nebezpečí a rozhodne se udělat správnou věc.

Podle Jana byl Josef z Arimatie tajným učedníkem. Měl totiž z židovských představených strach. Ačkoliv tím ohrožuje svou pozici, podnikne cosi nebezpečného: osmělí se a požádá Piláta o Ježíšovo tělo. Projevuje tak Ježíši milosrdenství a lásku, protože jinak by Ježíšovo tělo skončilo na smetišti, kde by ho sežrali divocí psi. Ten, jenž byl započten mezi zločince, je pohřben jako spravedlivý člověk. Josef svou iniciativou vstupuje do Božích plánů. V tu chvíli si to jistě neuvědomuje. Ježíš však přinesl království, které Josef očekává, dal mu naději, a Josef mu tedy nyní prokazuje úctu, ačkoliv neví, jak to vlastně dopadne. Co hýbe mnou? Pro koho nebo co se osmělím já?

Děkuji, Bože, za to, že v neočekávaných situacích dodáváš odvahu. Dej mi ji poznat!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.