Úhel pohledu

Když k něčemu dojde, hledám senzaci, nebo význam dané události?

Jak na mě scéna zapůsobí, záleží na tom, z jakého úhlu se na ni dívám. Ve fotografii využíváme kompoziční pravidlo třetin. Když se s ním seznámíme, začneme fotit jinak. Nyní je na scéně umírající Ježíš. Přihlížející touží po senzaci. Třeba umírajícímu prorokovi přinese útěchu Elijáš. Setník se na věc dívá z jiného úhlu. Všimne si, že Ježíš zemře rychleji, než je běžné. Vnímá výjimečnost situace. Něco je jinak: je zde spravedlivý Boží Syn.

Marek do toho vplétá další pohled: Ježíš se modlí slovy 22. žalmu. Nevíme, jestli se tak modlil až do svého skonu a co rezonovalo v mocném předsmrtném zvolání. Marek nás však upozorňuje na žalm, který ukazuje cestu od stresu k vítězství – to abychom chápali, co se děje. Přidá časový údaj a též informaci z místa, kam nelze nahlédnout: když Ježíš vydechl naposled, roztrhla se chrámová opona. Jako by chtěl Bůh naznačit, že od nynějška ho budeme uctívat jinak. Scéna je temná, a přitom v sobě skrývá stopy vítězství. Pohled vypravěče je pohled se všemi souvislostmi. Z jakého úhlu se dívám já?

Ježíši, dej mi v souvislostech mého života vidět tvé jednání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.