Ukřižovaný král

Jak je nadepsán tvůj život?

V Čechách nemáme žádného panovníka už přes sto let. Loni v listopadu nás opustil kníže Karel VII. ze Schwarzenbergu. Měl silnější i slabší stránky, ale přesto byl noblesním člověkem. Vnímal život jako službu druhým, s níž souvisí zodpovědnost za vše, co nám bylo svěřeno. Prostě správný šlechtic. Od králů čekáme možná ještě víc.

Ježíš je v našem textu nazván králem třikrát. Nejprve ho tímto titulem označí Pilát, pak se mu tímto slovem posmívají vojáci. Slovo „král“ nad jeho hlavu nechal přibít Pilát jako výsměch Židům. Posměšně tak na něj volají velekněží a učitelé zákona, aby dokázali, že Ježíš prohrál. Co když je ale opravdu král? Co když Pilátova tabulka platí? Co když jsou všichni posměváčci vedle a Ježíš přichází, aby se ujal vlády jako opravdový Syn člověka z Daniele 7? Šelmy moci, s nimiž bojuje, se pak podobají velekněžím, vojákům a Pilátovi. Ježíš je Král králů a má srdce služebníka. Kříž se stává trůnem, jenž stojí v království, které je jiné, než jsme si představovali. Jsem občanem jeho království?

Ukřižovaný králi, dej, abych v životě bojoval se stejnou noblesou jako ty!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.