49Denně jsem vás učíval v chrámě a nezmocnili jste se mne. Ale je třeba, aby se naplnila Písma!"Jak to, že se ho mohli zmocnit?

Jsem ochotný se ponížit, aby se naplnila Písma?

Náš text se doslova hemží výrazy zmocnit/nezmocnit. Jidáš přichází s blíže nespecifikovaným zástupem. Halasně Ježíše zdraví a přátelským políbením sděluje: to je on. Zástup k tomu určený se Ježíše zmocní. Další události vidíme jen v náznaku, detaily chybí. Někdo usekne ucho sluhovi. Ježíš říká, že se ho sice zmocní, ale jen proto, že se jim vydává, aby se naplnila Písma. Oni nad ním totiž moc nemají. On, velikonoční Beránek, který se vydává za hříchy světa, se jim dává všanc, protože je poslušný svého Otce – aby se naplnila Písma. Tuto skutečnost dokládá i fakt, že nejsou schopni zmocnit se jakéhosi chlapce, jímž je možná sám Marek.

Ježíš dovolí, aby se ho zmocnili. Vydává se napospas smrti, abych této smrti nebyl vydán já. Tak jedná bohočlověk, který si je jist sám sebou a svým posláním. Není to jistota bez chvění. Tato jistota pramení z hodnoty, kterou mu dává nebeský Otec. Vyvěrá z modlitby vydání se v Getsemanské zahradě a zve na cestu následování, ke které je třeba stejné zkušenosti milovaného dítěte Božího.

Otče, ukaž mi, jak se dnes má projevit, že jsem tvým milovaným dítětem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.