18A když byli u stolu a jedli, řekl: "Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí."Hod Beránka Božího

Sytím se Beránkem Ježíšem?

Představte si, že jste na oslavě. Jíte, pijete a je veselo… Najednou však někdo řekne něco nevhodného. Všichni ztichnou. Napětí by se dalo krájet. Co bude dál? Podaří se obnovit přátelskou atmosféru, která ještě před chvílí panovala, anebo je po zábavě? Existuje však i další možnost. V našem příběhu slaví Ježíš s učedníky pesachovou večeři, což je ve své podstatě radostná událost. On však svým vstupem zábavu poklidného společenství utne.

Není tím, kdo celou oslavu zkazí. Jen věcem dává nový, vážný směr. Něco překrásného končí a začíná nová doba, na kterou je třeba se připravit. Jeden z mých přátel mě zradí. Už tu s vámi nebudu. V Markově evangeliu Ježíš na otázku, kdo ho zradí, neodpovídá. Soustřeďuje se na své poslání: „odchází, jak je o něm napsáno“. Zároveň se ale stará o své blízké. Své zaslíbení, že jim bude nablízku a bude jim pomáhat, potvrzuje smlouvou. Blízkost budou zažívat, když se budou sytit zrazovaným Kristem, jenž svou obětí dává příklad, jak sloužit druhým, jak žít a jak přijít na hostinu v Božím království.

Pane Ježíši, díky za tvé zaslíbení. Nasyť mě pro tento den!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.