27Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" 28Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh."Upřímnost v hledání

Jaké otázky tě tíží? Které odpovědi potřebuješ? Co ti brání plně důvěřovat Božímu Synu?

Tomášovi se přezdívá „nevěřící“, protože neuvěřil ostatním učedníkům, že viděli Pána Ježíše. Tento postoj mu jistě není ke cti, ani Ježíš ho nakonec nechválí, ale na druhou stranu musíme říci, že Tomáš měl jasnou představu o tom, co ke své víře potřebuje. Chtěl vložit svůj prst do Ježíšových ran a nebál se svůj požadavek vyslovit nahlas. Máme také na Pána Ježíše požadavky? Brání nám nějaká okolnost mu plně důvěřovat? Pak se tuto skutečnost nebojme pojmenovat. Buďme k sobě i k Pánu upřímní. Pán Ježíš Tomášovi dobře rozuměl a upevnil jeho víru. Byť měl Tomáš původně jasnou představu, co se musí stát, tak nyní věří, přestože svůj prst do Ježíšových ran nevložil.

Upřímný Tomáš nakonec potřeboval méně, než se domníval. Jeho upřímnost ho nejen proměnila z nevěřícího Tomáše na věřícího, ale především na Tomáše vyznávajícího. Jeho vyznání víry odpovídá míře jeho upřímnosti, říká: „Můj Pán a můj Bůh.“ Často je lepší nahlas pochybovat a upřímně hledat než tajně nevěřit. Pán Ježíš sice blahoslaví ty, kteří narozdíl od Tomáše neviděli a uvěřili, ale přesto našim i Tomášovým potřebám rozumí. Myslíš si, že potřebuješ vidět? Pak se neboj svůj požadavek Pánu Ježíši upřímně předložit. Možná nakonec, stejně jako Tomáš, zjistíš, že tě Pán Ježíš zná lépe než ty sebe a upevní tvou víru zcela jiným způsobem.

„Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.“ (Ž 51,12)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.