4Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven."Ježíš a přítel Lazar

Jak se chovat k přátelům?

Ježíš má učedníky, kteří jsou neustále s ním, ale má také přátele, rodiny, které jej podporují, dávají k dispozici jemu a učedníkům svůj dům, zázemí, nabízejí pohostinnost, a také dobré vztahy, přátelství. Jednou takovou rodinou je i Lazar se svými dvěma sestrami. Bydlí ve vesnici Betanie blízko Jeruzaléma. A jelikož je Ježíš jejich opravdu dobrým přítelem, obrací se na něj v situaci, kdy Lazar vážně onemocněl. Prosí Ježíše, aby přišel a uzdravil nemocného přítele. Ježíš mluví před učedníky docela záhadně, v obrazech, ohledně Lazarovy nemoci, že jen spí, není to nemoc ke smrti, naopak, bude příležitostí, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn. Nakonec řekne otevřeně, že Lazar zemřel. Ale smrt hrozí i Ježíšovi při návratu do Jeruzaléma, kde jej posledně chtěli židé kamenovat. Nicméně Ježíš se nebojí a vydává se za svým přítelem Lazarem, navzdory nebezpečí, které mu hrozí.

Pane Ježíši, děkuji za přátele, které mám, a že ty jsi mým nejvěrnějším Přítelem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.