Hojnost života

Jak člověk může získat plnost, kterou přinesl Ježíš?

Ježíš pokračuje v ostré konfrontaci s náboženskými vůdci. Ti se neradují z uzdravení slepého člověka, ale usilují jen o obhajobu své autority. Oni jsou ve svých očích pravými duchovními pastýři a nenechají si svoje stádo rozvracet žádným samozvancem. Ježíš v reakci nejspíš naráží na slova u Ezechiele 34, kde Bůh mluví ostře proti falešným pastýřům Izraele, protože nepečují náležitě o Boží lid. Jsou jako zloději, co přelézají ohradu. Pravý pastýř vchází dveřmi a ovce znají jeho hlas a následují ho. Ježíš tím naznačuje, že skutečné ovce půjdou za ním, protože On je pastýř a ony poznají jeho hlas.

Ježíš je rovněž dveřmi. On je vstup do ovčince, do Božího království. Jen On přišel dát skutečný život v plnosti. A jen skrze něj je možné vejít do záchrany a nalézt plnost duchovního nasycení a života.

Učme se znát Pastýřův hlas a přicházejme k němu, aby nás nasytil. Rozpoznávejme jeho hlas mezi všemi možnými cizími hlasy těch, co usilují o naše srdce a naši loajalitu, a jděme jen za ním. On přišel dát hojnost těm, kdo se od něj dají vést na duchovní pastviny.

Pane, uč nás rozpoznávat Tvůj hlas a veď nás k životu, jež jsi nám připravil.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.