8je výrok Panovníka Hospodina, který shromažďuje zahnané z Izraele. Shromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli shromážděni."Bůh se zjevuje nečekaně

Poznal jsem v Kristu cestu k životu?

Přátelé, nacházíme se v různých životních obdobích. Někdo ráno vstává do školy, jiný se těší na své spolupracovníky, někdo vstupuje do vztahu, jiný se chystá oslavit zlaté manželství. A přestože jsme každý v jiné situaci, můžeme jít stejným směrem. A tento směr nám naznačuje prorok Izajáš v 6. verši a je jím hledání Boží vůle a důvěra v Boží pomoc.

Náš život může být nastavený na očekávání Hospodina, naslouchání Jeho hlasu. Ale nejen to. Naše životy mají spoléhat na Boží vedení. Jeho cesty jsou mnohdy zcela jiné, než si to představujeme. Přichází nemoci, zvěsti o válkách, finanční krizi. Dokáži i tehdy spoléhat na Hospodina? Na to, že Jeho cesty převyšují cesty mé, a Jeho úmysly úmysly naše?

A tak, jak nikdo neočekával příchod Mesiáše v malém bezbranném dítěti, tak nás mnohdy překvapí i další směřování dějin. A přece můžeme svůj zrak upřít na Toho, který říká: Já jsem ta cesta, pravda i život. Kristus je ta správná cesta. Vydal jsem se po ní?

Drahý Pane, děkujeme za to, že se Tě ještě smíme dotazovat, že smíme očekávat na Tvé působení i v našem životě. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.