7Pak uvedl Josef svého otce Jákoba a postavil jej před faraóna, a Jákob faraónovi požehnal.Kurýr a zásilka s požehnáním

Jakým způsobem můžu přinášet Boží požehnání svému okolí?

Celosvětová pandemie znamenala obrovský rozmach e-shopů a doručování zboží prostřednictvím kurýrů. Ti každý den pečlivě přebírají zásilky a doručují je po celé republice. Zboží nevyrobili ani neprodali, jejich úkolem je jen doručit jej na správnou adresu podle rozpisu, který obdrželi.

Když se Jákob se svou rodinou setkává s faraonem, také působí jako kurýr – rozmlouvá s ním a „odevzdává“ mu Boží požehnání. On, který byl Bohem požehnán, se s požehnáním dělí s vládcem Egypta. Ukazuje tak, že Boží milost není uzavřená, nýbrž otevřená všem.

V Jákobovi se požehnání dostalo faraovi, který Boha neznal. I já můžu přinášet milosti Boží tam, kde ho neznají. I já se můžu stát požehnáním pro své okolí.

Pane, pomáhej mi být tvým darem pro všechny lidí, se kterými se potkám.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.