25Odpověděli: "Tys nás zachoval při životě! Jen když získáme přízeň svého pána! Budeme faraónovými otroky."Neobyčejně obyčejný hrdina

Co ze svých schopností a talentů můžu nabídnout Bohu do služby?

Bůh má krásný smysl pro humor a pro ironii. Nebere vůbec ohled na lidské představy o tom, jak by měl svět fungovat, ale řídí jej pro nás mnohdy nepochopitelným způsobem. Volí si to, co je pro svět bláznovství, aby zahanbil moudré, to, co je slabé, aby zahanbil silné, volí si neurozené a opovržené (srov. 1 Kor 1,27-28) a skrze ně ukazuje svou lásku a moc.

Na Josefovi, který začínal v Egyptě jako otrok a vypracoval se na jednoho z nejmocnějších a nejdůležitějších lidí v říši, Bůh ukazuje, že i ten nejposlednější a nejobyčejnější člověk, má své místo v jeho plánu. Důležité je v těžkých chvílích se nevzdávat a zůstat mu věrný. Bůh z nás nepotřebuje komiksové hrdiny, kteří zachraňují svět. Jediné, co chce je, abychom se mu dali k dispozici tam, kde žijeme, aby skrze nás mohl rozdávat svou lásku a požehnání všem naším bližním. To je pravé Boží hrdinství.

Pane, učiň mě nástrojem tvé lásky ve světě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.