29Josef dal zapřáhnout do vozu a vyjel svému otci Izraelovi vstříc do Gošenu. Když se setkali, padl mu kolem krku a na jeho šíji se rozplakal.Rodinná sešlost

Co pro mě znamenají vztahy s rodinou, s přáteli a s Bohem?

Rodina. Žádné jiné slovo nevyjadřuje tak spletitou síť mnohdy zcela protichůdných vztahů. Láska i neláska, starost i lhostejnost, blízkost i vzdálenost, porozumění i nepochopení, klid i bouře, to všechno se objevuje ve vztazích uvnitř rodiny. Žádná rodina není ideální a dokonalá, a proto si ji doplňujeme okruhem přátel. Jenom v náručí někoho, s kým sdílíme láskyplný vztah, můžeme v slzách dát vytrysknout našemu smutku nebo i radosti.

Pro Josefa bylo setkání s celou svou rodinou, ale především se svým otcem, neuvěřitelně silným momentem. Jeho slzy jsou slzami dojetí, bolesti z odloučení, ale nejvíc ze všeho nesou v sobě nevyslovitelnou radost ze setkání s milovaným otcem.

I já možná hledám rameno, na kterém se můžu vyplakat, ať už v rodině nebo mezi přáteli. Vždycky je však pro mě jedna náruč otevřena – náruč našeho nebeského Otce.  

Pane, staň se pevnou součástí mé rodiny a dobrým přítelem všech jejich členů.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.