7Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození.Boží plán

Jakými způsoby poznávám a přijímám Boží plán v mém životě?

Detektiv Hercule Poirot, slavná knižní postava od Agathy Christie, dokázal na konci každého příběhu odhalit vraha a vyřešit záhadu. Jeho výjimečný pozorovací a deduktivní talent mu umožnili spojit si zdánlivě nesouvisející události, a tak vyskládat mozaiku pravdy: co se stalo a proč.

Když se Josef dává poznat svým bratřím, hned je upokojuje, aby se nebáli, protože Bůh všechno řídil tak, aby i z velikého zla vzešlo ještě větší dobro. Navzdory všem nesnázím dokázal ve svém životě poznat Boží ruku, která ho vedla až na nejvyšší místa a umožnila mu, aby se stal zachráncem těch, kteří ho odvrhli. Boží logika je pro nás někdy nepochopitelná, nerozumíme tomu, co se v našem životě odehrává. Josefův příběh nám však ukazuje, že Bůh nikdy není daleko a všechny naše nesnáze může a chce použít k většímu dobru nás i našich bližních. Dovolíme mu to?

Pane, dej mi svého Svatého Ducha, abych poznával a plnil tvůj plán pro můj život.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.