33Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví namísto tohoto chlapce, a chlapec ať smí se svými bratry odejít.Život za život

Jak napodobuji Krista, který položil svůj život za mě?

Moderní kinematografie ráda vypráví příběhy o hrdinech, kteří ve snaze zachránit něčí život neváhají ten svůj obětovat. Některé k tomu vede láska, jiné smysl pro povinnost.

V zdánlivě neřešitelné situaci vystupuje Juda, promlouvá k Josefovi a žádá, aby se Benjamín mohl vrátit ke svému otci, zatím co on se místo něj stane Josefovým otrokem. Co ho k tomu vedlo? Zajisté svou roli hrál smysl pro povinnost – bratři slíbili svému otci, že se Benjamín bezpečně vrátí domů. K hrdinské oběti ho však vede také láska – nechce dovolit, aby otec trpěl. Juda je ochoten vzdát se svého života, aby zachránil životy svého bratra i otce.

Neudělal to samé také Pán Ježíš, když se za nás obětoval na kříži? Z lásky k nám vydal svůj život, aby naše životy zachránil. Také nás volá, abychom napodobovali jeho oběť v našich životech a žili jeden pro druhého.

Pane, dej mi odvahu nežít jen pro sebe, ale obětovat se také pro své bratry a sestry.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.