9Já sám se za něho zaručuji, můžeš mě volat k odpovědnosti. Jestli ti ho nepřivedu a nepostavím před tebe, prohřešil jsem se proti tobě na celý život.Med, pistácie a mandle

Směřuje můj život k moudrosti stáří?

Dnešní text má dva hrdiny – otce Izraele, úzkostného a vyčítavého, ale také zmoudřelého stářím. Neskrblí krásnými dary, protože si uvědomuje, že si jimi může naklonit srdce neznámého vezíra, u něhož je celá rodina v podezření. Nakonec sebere odvahu a do Egypta posílá to nejlepší, co může – kromě darů a dvojnásobku stříbra (zřejmě pro případ, že by obilí zdražilo), také všechny své zbylé syny, včetně až příliš milovaného Benjamína. Svou řeč končí modlitbou. Ten, který bojoval s Bohem, se nakonec s Bohem smířil.

Druhým hrdinou je neokázale statečný Juda. Vzpomeneme si, že Josefa vlastně zachránil návrhem, že ho bratři místo zabití prodají. Vzpomeňme si i na jeho zvláštní příběh s vdovou Támar. Nyní v záruku za Benjamina nabízí Juda otci sám sebe, svou vlastní budoucnost. Své vlastní svědomí. Svému otci dává Juda slovo muže a je vyslyšen. Juda se z dějin neztrácí. Rodí se z něj judské pokolení. Později vzniká Judské království, na nějž navazují dodnes všichni Židé, kteří se po Judovi také jmenují (hebrejsky Jehudim). Judovým potomkem bude jednou král David i Ježíš z Nazareta.

Až se k nám přiblíží stáří, prosíme tě Pane o moudrost. A dokud snad máme sil, dávej nám také odvahu dávat pro tebe a naše bližní i sami sebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.