Mikuláš Vymětal /úvahy 24-05 (11.2.-20.2.)

Církev českobratrská evangelická

Narodil jsem se na Den dětí na jednom krásném ostrově – 1. 6. 1971 na pražské Štvanici.
Cestu k víře jsem ovšem hledal postupně – když mi bylo 14 let, zašli jsme po smrti babičky s otcem do evangelického kostela v pražských Nuslích, kam církevně patřila. Aktivní sborová sestra Eva Buchtová mě tehdy pozvala na výuku náboženství. Při náboženství i při bohoslužbách jsem pro sebe začal objevovat dosud neznámý svět aktivní víry. Ve snaze dohnat spolumládežníky ve znalostech Bible a církevních dějin jsem se na počátku „zlatých devadesátých let“ přihlásil na Evangelickou teologickou fakultu. Studia v Praze, Berlíně, Jeruzalémě a Vídni značně rozšířila mé obzory a po absolvování vojenské služby (1997 – 1998) jsem se s chutí vrhl do praxe tzv. profesionálního křesťana – stal se evangelickým farářem. Žena Eva učí na Husitské teologické fakultě biblistiku a religionistiku. Největším koníčkem dcer Judity (18) a Debory (15) je v současnosti tanec.
Jako farář pro menšiny se věnuji různým diskriminovaným menšinám – Romům, muslimům i lidem z LGBT komunity, a zavádím do ČR Mezinárodní dny proti rasismu Mezinárodní dny proti rasismu v Česku (e-cirkev.cz) . Online vyučuji hebrejštinu a organizuji biblické hodiny v romštině. Každoročně chystám k svatbě a oddávám mnoho párů.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.