21Když jsme vstoupili do noclehárny, rozvázali jsme žoky. A hle, každý měl své stříbro ve svém žoku navrchu, v plné váze. Vracíme je tedy osobně zpět.Láska k otci

Jak projevuji lásku ke svým rodičům?

Jedním z přikázání Desatera je úcta k rodičům. Ne však úcta podmíněná strachem nebo postojem „něco za něco“. Bůh zve člověka, aby úcta, kterou projevuje otci a matce pramenila z lásky, kterou k nim chová. Láska a úcta tedy kráčejí ruku v ruce. Jenom v lásce je možné překonat pocity křivdy a nespravedlnosti a naučit se odpouštět.

Josef byl v nezáviděníhodné situaci. I když důvěřoval Bohu, že všechno to, co ho postihlo, bylo součástí jeho plánu, setkání s bratry, kteří ho nemilosrdně prodali do otroctví, muselo být náročné. A přesto jeho první slova u společné hostiny nejsou slova pomsty, nýbrž slova zájmu o jeho otce, kterého nikdy nepřestal milovat. Dotaz, zdali je ještě naživu, tak není otázkou ze slušnosti, ale projevem lásky a úcty k otci. Ve svém bratru Benjamínovi miluje také svou zesnulou matku. A z této lásky a úcty ke svým rodičům se nakonec bude moci zrodit i odpuštění bratřím.

Pane, posiluj mou lásku a úctu k rodičům.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.