26Juda si je pozorně prohlédl a řekl: "Je spravedlivější než já; nedal jsem ji svému synu Šelovi." A už k ní nikdy nevešel.Prababička Mesiáše

Kdo mi může být vzorem?

Jeden z příběhů, které se v nedělní škole neučí, ale může nás dost naučit. V pozadí je levirátní zákon, dle něhož má za zemřelého bezdětného muže zplodit jeho jménem dítě jeho bratr či nejbližší příbuzný. Vidíme v něm i nespravedlnost tradiční společnosti – co muži bez problémů prochází, za to je žena odsuzována. Juda levirátní zákon nemíní dodržet a Támar se ho lstí domáhá. Oba hrdinové se chovají podivně – a oba také projevují velikost. Támar převlečená za kultickou prostitutku svádí Judu a počíná s ním dítě, jehož vzdálenými potomky budou král David i Ježíš (Rt 4, 18-22, Mt 1,3). Juda cestou na oslavu střiže ovcí oslovuje neznámou prodejnou ženu a kupuje si její lásku. Karty se odkrývají postupně: Juda přichází o průkazy totožnosti – pečetidlo, šňůrku a hůl. Když vyjde najevo Támařino těhotenství, chce ji krutě potrestat. Támar taktně projevuje, s kým dítě čeká – tak, aby tomu rozuměl jedině Juda a neuvrhla ho do hanby. Juda své pokání projevuje slovy, která jsou prý největším projevem pokání v Bibli vůbec: Je spravedlivější než já! Statečná, diskrétní, oddaná a taktní Támar, Juda, který je ochoten přiznat se ke svému hříchu. Jací bibličtí hrdinové nám mohou být vzory!

I můj život je trochu podivný. Prosím o Támařinu taktnost a Judovu schopnost vyznat chyby.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.