Onezimos znamená užitečný

Jsem užitečným nástrojem v Božích rukou?

Onezimos se postavil čelem ke svým problémům, začal je řešit. Jak celý příběh dopadl?

Pavel vyslal Onezima k Filemonovi s dopisem, kde jej pro lásku prosí, přimlouvá se za něj. Mohl by se opřít o svou autoritu, neudělá to však. Láska se nedá vynutit. Láska je darem Boží milosti. Pavel se v dopise dokonce ani nepředstavuje jako apoštol, ale bratr.

„Posílám ti jej zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce.“ Jedná se o narážku na jméno Onezimos, které znamená „Užitečný.“ V antice se jednalo o běžné jméno, které se dávalo otrokům. Užitečný, to jediné se od otroka očekávalo. Otrok, který pravděpodobně čest svému jménu moc nedělal, se po obrácení a pokání radikálně mění. Stává se tím, kým má být: je Onezimos, užitečný. Pavel používá slovní hříčku, sděluje, že ten, kdo nebyl příliš užitečný se nyní užitečným skutečně stal.

A to je i náš úkol před Pánem. Přijali jsme Jeho odpuštění, s vděčným srdcem chceme odpovědět laskavou službou lidem kolem nás. V Kristu se stáváme užitečnými nástroji v rukou Pána celého vesmíru. A to přináší radost a pokoj.

Pane, děkujeme, že jsi naplnil naše životy skutečným smyslem. Děkujeme, že v Tobě jsme se stali novým stvořením. Amen.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.