Pravda a nepravost

Jsem člověkem, který v životě hledá pravdu?

Již podruhé se v listech do Tesaloniky setkáváme s tématem druhého příchodu Pána Ježíše. Téma, které je zastřeno mnoha tajemstvími, a přesto si nelze bez něj představit novozákonní zvěst. Téma, které je mnohými odmítáno či bagatelizováno, zatímco jiní nemluví téměř o ničem jiném. Proto potřebujeme hledat zdravou vyváženost. Ježíšův příchod je vyvrcholením křesťanské naděje.

Pavlova stať na toto téma však končí velmi prakticky: máme věřit pravdě a odmítat nepravost. Samozřejmě jde o maximální zjednodušení, ale někdy není na škodu myšlenky zjednodušit tak, abychom se dostali až na kořen věci. A tím kořenem je láska k pravdě, jenž se stává vodítkem veškerého našeho myšlení a jednání.

Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. (Jan Hus)

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.